fbpx
Illu_01_boli_v23x

Slik jobber vi for en trygg bolighandel

Det skal være trygt både å selge og kjøpe bolig med Boli eiendomsmegling. Vi har tilrettelagt for visninger med så lav smitterisiko som mulig og følger retningslinjene fra Eiendom Norge. 

Skal du selge?

Retningslinjer for befaring.

Våre befaringer skal gjennomføres på en måte som reduserer risiko for korona-smitte. Våre takstmenn, fotografer og eventuelle stylister er pålagt de samme retningslinjene som oss.
 • Vi avklarer med deg som selger for å høre om du er i karantene eller har symptomer på korona før vi kommer på befaring. I tilfelle kan det ikke gjennomføres befaring før du er smittefri.
 • Befaringer gjennomføres uten fysisk kontakt og det holdes minimum 2 meters avstand
 • Håndvask eller desinfeksjon foretas før og etter befaring. Det skal benyttes munnbind under befaringen av både megler og husstandsmedlemmer.
Illu_Skrivebord3x
Illu_02_mobil3x

Skal du kjøpe?

Viktig informasjon til deg som skal på visning

 • Vi har innført tiltak som sikrer at visningene blir gjennomført på en så trygg måte som mulig. Derfor må du melde deg på forhånd, sånn at vi kan begrense antall personer i boligen samtidig. Meld deg på visning i annonsen, eller ved å ta kontakt med megler for å velge et tidspunkt for når du vil se boligen.

Retningslinjer for visning.

 • Ta kontakt med oss før visning og meld fra at du kommer. Informer om du er i en risikogruppe, er i karantene eller har symptomer på smitte.
 • Unngå håndhilsning eller annen fysisk kontakt på visning
 • Alle visningsdeltakere skal benytte munnbind og oppfordres til god hoste- og håndhygiene
 • Hold minst 2 meters avstand til andre på visning
 • Ikke berør noe i boligen. Ta kontakt med megler dersom det er behov for å undersøke noe som forutsetter berøring
 • Visning tilrettelegges for god håndhygiene med såpe, Antibac e.l. ved inngangsdør
 • Delta ikke på visning hvis du er i karantene, har vært i smitteområder eller har symptomer på korona-smitte. Ring oss dersom du er usikker, slik at alternative måter å vise boligen på kan vurderes
 • Vi unngår fellesvisninger med mange deltakere og har valgt å ha avtalt visningstid med 1 til 1 (Maks 2 fra samme husstand/kohort) basert på en konkret risikovurdering
 • Reis til visning på en måte som ikke utsetter andre for unødvendig smitterisiko
Illu_03_hils3x
Slik skjer kontraktsmøtet nå:
 • Vi bruker elektronisk signering dersom partene aksepterer det.
 • Vi anbefaler digitale kontraktsmøter via videochat. Kontrakt med vedlegg sendes ut for gjennomlesning og godkjenning i forkant.
Slik foregår overtagelsen nå:
 • Hvis du som selger er, blir eller viser tegn på smitte før overtagelse, må dette meldes umiddelbart til megler. Megler skal umiddelbart informere kjøper.
 • Selger er ansvarlig for å levere boligen i kontraktsmessig stand, dvs uten smittefare for kjøper. Ved smitte må boligen være fraflyttet i 14 dager og nøye vasket før overtagelse.

Er det mulig å finansiere boligkjøp nå?

Vi i Boli tar den økonimiske situasjonen mange befinner seg i på alvor. For noen kan det lønne seg å vente med boligkjøp- eller salg, mens for andre finnes det kanskje større mulighet for å kjøpe nå enn man tror.

 

Regjeringen har gitt bankene større mulighetsrom og mer enn doblet unntakskvoten for boliglån. Denne fleksibiliteten betyr også at bankene i større grad kan se bort fra krav om evne til å betale avdrag og tåle en renteøkning på minst 5 prosent.

Vår samarbeidsbank, Grong Sparebank, ønsker å være en solid og behjelpelig samarbeidspartner for kundene både i gode og utfordrende tider. I tillegg til rentenedsettelse på boliglån, vil banken også hjelpe kundene med tiltak som kan gjøre de økonomiske bekymringene mindre, og har en rekke tiltak som kan benyttes. Det er blant annet mulig å få innvilget avdragsutsettelse på lån, og banken har fjernet kostnadene for de boliglånskundene som må ha hjelp i denne situasjonen.

Grong sparebank er optimistiske for fremtiden, og ønsker å bidra til å dempe de negative effektene Korona-viruset påfører enkeltpersoner. De kommer nå med en rask nedjustering av boliglånsrentene med totalt inntil 0,9 prosentpoeng, og velger å se bort fra ordinær praksis med 6-8 ukers varsling ved endring av lånebetingelser. Det betyr at alle kundene vil få justert ned sin boliglånerente, uavhengig om de er rammet av effektene viruset påfører.

For førstegangskjøper kan den lave renten gi mulighet for å gjøre et godt kjøp. Det kan også være særlig gunstig å kjøpe nybygg. Du kan lese mer om det i Namdalsavisa sin artikkel om Steinsbekken Borettslag (krever innlogging)

Spør oss

Kontakt gjerne en av våre meglere hvis du har spørsmål. For øvrig ber vi alle vennligst om å forholde seg til FHIs råd om Koronaviruset.

Namsos
Hanne Brattberg Sørensen
Eiendomsmegler
Torleif Sommerseth
Daglig leder/Eiendomsmegler
Trine Calligaro Ingebrigtsen
Koordinator/Eiendomsmegler
Øyvind Hofstad
Eiendomsmegler
Rørvik
Anniken Waagø
Eiendomsmegler
Steinkjer
Anders Borgsø
Eiendomsmegler
Tomas Høin
Eiendomsmegler
Georg Høin
Eiendomsmegler
Øyvind Krogstad
Daglig leder/Eiendomsmegler MNEF
Trond Unhjem
Fagansvarlig