Selge bolig

 • Befaring og verdivurdering

  Befaring og verdivurdering

  På befaringen kommer vi hjem til deg og tar en nøye gjennomgang av boligen sammen med deg. Dersom det er noe vi anbefaler deg å gjøre med boligen før vi legger den ut for salg, gir vi deg råd om det.
  Etter befaringen sender vi deg en verdivurdering. Verdivurderingen gir deg en indikasjon på hva du kan forvente å få for boligen din i dagens marked.

 • Innhenting av informasjon

  Innhenting av informasjon

  Etter at vi har undertegnet en oppdragsavtale, blir vi enige om en fremdriftsplan for det som skal skje frem til første visning.

  Vi innhenter alle lovpålagte opplysninger, bestiller takstmann, profesjonell fotograf og eventuelt interiørkonsulent hvis du ønsker det.

  Du som selger skal fylle ut et egenerklæringsskjema som skal ligge ved i salgsoppgaven for boligen din. Det er avgjørende at du er så nøyaktig som mulig når du fyller ut skjemaet.
  Takstmannen kommer hjem til deg uten at megler er til stede.

 • Fotografering

  Fotografering

  Er det noe du skal ordne i boligen før du selger den, for eksempel male, bør du gjøre det før fotografen kommer. Det er alltid en fordel at du har ryddet og gjort rent før fotografering og visning slik at boligen ser best mulig ut.
  Ønsker du eksperthjelp til dette, kan vi i boli sette deg i kontakt med en interiørkonsulent tilbyr alt fra veiledning til styling av boligen din.
  Dersom du velger å benytte en proffesjonell fotograf, kommer fotografen hjem til deg uten at megleren er til stede.

 • Markedsføring

  Markedsføring

  Når taksten er ferdig og bildene er tatt, lager vi en salgsoppgave. Salgsoppgaven blir sendt deg til korrekturgjennomgang og godkjenning før den trykkes.

  Salgsoppgaven sendes ut til alle som kontakter oss etter at de har sett annonsen og deles ut på visningen.

  Her er de viktigste stegene i markedsføringen av boligen din:

  • Boligen annonseres på boli.no
  • Boligen annonseres på finn.no. Du kan også presentere boligen din som Ukens bolig/utvidet prospekt på finn.no for å få enda bedre synlighet.
  • Boligen annonseres i Boliavisa som ligger ved Trønder-Avisa

  Når vi bruker både nettannonsering og avis er vi sikre på at så mange som mulig ser annonsen med boligen din. Det øker muligheten for at flere kommer på visning og at du får en høyere pris for boligen.

 • Visning

  Visning

  Visningen er den viktigste arenaen for å få solgt boligen din. Derfor er det viktig at boligen ser innbydende ut. Vi anbefaler alle å rydde og vaske før visning.

  Vi tar hånd om alle interessenter som møter opp på visningen. Du velger selv om du vil være til stede.

 • Salg og overtakelse

  Salg og overtakelse

  Megleren tar hånd om alle bud som kommer inn på boligen din.

  Etter at boligen er solgt, gjennomfører vi et kontraktsmøte hvor dere undertegner en kontrakt som blant annet inneholder det som er avtalt om kjøpesum, omkostninger, overtakelsesdato og eventuelle forbehold samt gjeldende regelverk.

  I god tid før overtakelsen kontakter megleren deg og bekrefter at Boli har mottatt det økonomiske oppgjøret fra kjøperen slik at overtakelsen kan gjennomføres.