fbpx

Boligsalg under korona

Skal du selge?

Retningslinjer for befaring.

Våre befaringer skal gjennomføres på en måte som reduserer risiko for korona-smitte. Våre takstmenn, fotografer og eventuelle stylister er pålagt de samme retningslinjene som oss. 

 • Vi avklarer med deg som selger for å høre om du er i karantene eller har symptomer på korona før vi kommer på befaring. I tilfelle kan det ikke gjennomføres befaring før du er smittefri.
 • Befaringer gjennomføres uten fysisk kontakt og det holdes minimum 1,5 meters avstand
 • Håndvask eller desinfeksjon foretas før og etter befaring.
Illu_Skrivebord3x
Illu_02_mobil3x

Skal du kjøpe?

Viktig informasjon om visninger

 • Vi har innført tiltak som sikrer at visningene blir gjennomført på en så trygg måte som mulig. Derfor må du melde deg på forhånd, sånn at vi kan begrense antall personer i boligen samtidig. Meld deg på visning i annonsen, eller ved å ta kontakt med megler for å velge et tidspunkt for når du vil se boligen.

Retningslinjer for visning.

 • Ta kontakt med med oss før visning og meld fra at du kommer. Informer om du er i en risikogruppe, er i karantene eller har symptomer på smitte.
 • Unngå håndhilsning eller annen fysisk kontakt på visning 
 • Alle visningsdeltakere oppfordres til god hoste- og håndhygiene
 • Hold minst 1,5 meters avstand til andre på visning
 • Ikke berør noe i boligen. Ta kontakt med megler dersom det er behov for å undersøke noe som forutsetter berøring
 • Visning tilrettelegges for god håndhygiene med såpe, Antibac e.l. ved inngangsdør
 • Delta ikke på visning hvis du er i karantene, har vært i smitteområder eller har symptomer på korona-smitte. Ring oss dersom du er usikker, slik at alternative måter å vise boligen på kan vurderes
 • Vi unngår fellesvisninger med mange deltakere og har valgt å ha lengre visningstid med mindre puljer eller individuelle visninger basert på en konkret risikovurdering  
 • Reis til visning på en måte som ikke utsetter andre for unødvendig smitterisiko
Illu_03_hils3x
Slik skjer kontraktsmøtet nå:
 • Vi bruker elektronisk signering dersom partene aksepterer det.
 • Vi anbefaler digitale kontraktsmøter via videochat. Kontrakt med vedlegg sendes ut for gjennomlesning og godkjenning i forkant.
Slik foregår overtagelsen nå:
 • Hvis du som selger er, blir eller viser tegn på smitte før overtagelse, må dette meldes umiddelbart til megler. Megler skal umiddelbart informere kjøper.
 • Selger er ansvarlig for å levere boligen i kontraktsmessig stand, dvs uten smittefare for kjøper. Ved smitte må boligen være fraflyttet i 14 dager og nøye vasket før overtagelse.