fbpx

Rundbrenneren

Varmeeffektive klenodier: Bruk av historiske vedovner kan være forenlig med miljøvennlig oppvarming. Alt avhenger av fyringsteknikken.

Har du en gammel, rusten ovn som ligger i kjelleren, på stabburet eller på låven? Med litt tid og omsorg kan den igjen bli til nytte og glede.

Med sine vakre mønstre og krone er rundovnen en av våre kulturhistoriske skatter, og den var å finne i mange trønderske stuer. Ovnsproduksjonen i Norge er et svært viktig kapittel i norsk jernverksindustri, og den eldste kjente, daterte norske ovnen er fra 1638. Den rike tilgangen til jernmalm gjorde det mulig å masseprodusere ovner og etterspørselen etter norske støpejernsovner vokste frem til midten av 1800 – tallet. Da var det hele 50 ulike produsenter av ovner i Norge.

Ovn som hobby
– Gamle ovner er brukskunst på sitt beste, sier Eivind Raade som har restaurering av gamle ovner som hobby. Han ble bitt av «ovnsbasillen» da han pusset opp en leilighet i en gammel bygård, og var på jakt etter tidsriktige interiørløsninger. – Det var to pipeløp i leiligheten, og jeg fikk tak i to eldre ovner som jeg sandblåste og lakkerte, sier Raade som de siste 13 årene har trålet utallige kjellere, stabbur og fjøs på jakt etter gamle ovner. – Ofte er de preget av tidens tann, har sprekker eller mangler deler. Men det meste kan repareres, sier Raade som nå har garasjen full av deleovner, støpeformer og utstyr for sandblåsing. – Den perfekte hobby for en skiftarbeider som meg!

Trendy med gammel ovn
I følge Raade er det som oftest en grei jobb for de fleste å sette i stand en gammel ovn. – Dersom det ikke er store sprekker eller manglende deler er det stort sett snakk om en runde med stålbørste og ovnssverte. Den ildfaste steinen innvendig skiftes også relativt enkelt med nye steiner og egnet mørtel, eventuelt med ildfast stampeleire som kan bestilles hos de fleste varmeforhandlere, sier han og forteller at det finnes flere restauratører som selger monteringsklare antikke ovner i alle former og størrelser. – Det er blitt populært med gamle ovner igjen og vi ser at stadig flere ønsker å smykke stua med en gammel rundbrenner eller etasjeovn.

Følg regelverket
Tidligere var ovner eldre enn 1940 unntatt kravene til utslipp, og det var fritt fram for å montere slike ovner. I 2010 bortfalt dette unntaket, men man kan derimot få unntak der det er nødvendig å ta hensyn til interiøret i kulturhistorisk, antikvarisk eller verneverdig bygning. – Når det gjelder forurensning har de gamle ovnene et ufortjent dårlig rykte, sier Raade. Han forklarer: – Nylig ble det på oppdrag fra Riksantikvaren gjennomført ulike tester på hvor stort partikkelutslippet er fra ovner produsert før 1940. Med variasjoner mellom de mange forskjellige typene har resultatet overrasket forskerne. Spesielt etasjeovnene kom godt ut med utslipp på nivå med gjennomsnittet av moderne ovner, sier Raade og understreker at dette forutsetter fyring med god trekk og tørr ved. – Små, men hyppige ilegg er fordelaktig. Fyller du opp ovnen med ved og struper igjen trekken kan du få en moderne «rentbrennende» ovn til å slippe ut vel så mange partikler som de verste av de gamle. I tillegg soter du ned pipa med påfølgende fare for pipebrann. Det er altså fyringsteknikk og ikke alderen på ovnen som bestemmer hvor «rent» du fyrer, sier han. Nyinstallasjon av gammel ovn kan være søknadspliktig. Raade anbefaler derfor alle som har en drøm om å montere en gammel ovn i stua om å kontakte sin lokale feier for råd og veiledning.

Tekst og foto: Lena Johnsen