fbpx

Megleruttrykk 2

Som eiendomsmeglere får vi ofte spørsmål om forskjellige ord og uttrykk som står i salgsannonser og prospekter. Vi har laget en kort innføring i terminologien som brukes av meglere.

Fellesgjeld:
Dette er andelen av borettslagets eller aksjelagets gjeld. Fellesgjelden kommer i tillegg til kjøpesummen, og nedbetales gjennom fellesutgiftene. Fellesgjelden er som regel gjeld tatt opp i forbindelse med bygging og vedlikehold av boligene. Den enkeltes andel av fellesgjelden benevnes «andel fellesgjeld». Renter og avdrag av fellesgjeld betjenes gjennom månedlige fellesutgifter. Fellesgjeld er den gjelden borettslaget har felles. Andel fellesgjeld er den delen av fellesgjelden som hver enkelt leilighet står ansvarlig for.

Energiattest:

Alle bustader og yrkesbygg som blir solgt eller leid ut skal ha en energiattest. Yrkesbygg over 1000 m2 skal alltid ha gyldig energiattest. Energiattesten bestå av et energimerke som viser bygningen sin energistandard.Energimerket består av en energikarakter og en oppvarmingskarakter.

Energikarakteren
Går fra A (best) til G (svakest). Karakteren gir en samlet vurdering av bygningens energibehov, det vil si antall kilowatt-timer som bygningen eller boligen er beregnet å trenge per kvadratmeter for normal bruk. Energikarakteren er basert på en beregning av levert energi, uavhengig av faktisk målt energibruk.

Oppvarmingskarakteren
Gir informasjon om energibehovet til oppvarming av rom og tappevann kan dekkes av andre energikilder enn strøm og olje. Oppvarmingskarakteren sier ingenting om hvor mye energi bygningen eller boligen bruker, kun i hvilken form denne energien kan brukes ut fra det oppvarmingsutstyret som er oppgitt.